Druga obuka za upravljanje zatvorima sa naglaskom na rodnu osetljivost

Nakon pozitivnog uticaja i uspešnog sprovođenja prve sesije obuke, EUKOJUST u saradnji sa EULEX-om, odnosno Chiara Tagliani, savetnik za rodna pitanja i Christiana Malmgren, nadgledač u korektivnoj službi, kao dodatni trener, održao je drugu sesiju za upravljanje zatvorima, sa naglaskom na rodnu osetljivost za korektivnu službu Kosova.

Na drugoj sesiji učestvovali su direktor Korektivnog centra u Lipljanu, više rukovodstvo i korektivni službenici. Ova sesija je rezultat procene koju je sproveo EUKOJUST u vezi sa pristupom pravdi za zatvorenice i žene u sudskom pritvoru, sprovedene u periodu januar-mart 2022. godine u Ženskom korektivnom centru (ŽKC) u Lipljanu, upoznajući korektivno osoblje sa Pravilima UN-a za tretman zatvorenica i vanzatvorske mere za žene koje su počinile krivična dela (Bankoška pravila), uključujući druge međunarodne standarde i norme.

Obuku su organizovali i moderirali ekspert EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, i kratkoročni ekspert EUKOJUST-a za obučavanje korektivnog osoblja, Alban Muriqi.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet