EUKOJUST podržava jačanje odeljenja Ministarstva Pravde

Radionica „Jačanje odeljenja MP-a“, organizovana u saradnji sa Ministarstvom pravde u četvrtak, 18. aprila 2024. godine, bila je usredsređena na jačanje kapaciteta različitih odeljenja, u okviru Ministarstva pravde.

Radionica je otvorena prezentacijom četiri priručnika, koja su izrađena posebno za različita odeljenja u okviru Ministarstva pravde. Navedeni priručnici pružaju smernice i resurse za unapređenje rada i  efikasnosti svakog odeljenja, odnosno Pravnog odeljenja, Odeljenja za evropske integracije i koordinaciju politika, Odeljenja za nadzor slobodnih pravnih profesija i Odeljenje za međunarodnu pravnu saradnju.

U drugom delu, radionica je bila usmerena na praksu koordinacije donatora. Radionica je imala za cilj da prikaže prednosti izgradnje platforme za saradnju i zajedničke napore, što na kraju vodi ka efikasnijem, efektnijem i jedinstvenom pristupu podršci jačem i efikasnijem pravosudnom sistemu.

Tokom radionice predstavljena su letonska i hrvatska iskustva i najbolje prakse u procesu koordinacije donatora i EU integracija.

Na kraju, radionica je zaključena uvidom u iskustva iz procesa pridruživanja Crne Gore i Hrvatske, pružajući konkretne primere i naučene lekcije. Ovo je pružilo vredne perspektive o izazovima i mogućnostima u vezi sa usaglašavanjem sa standardima i zahtevima EU-a, posebno u kontekstu reformi pravosudnog sistema.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet