Kosovo posvećena jačanju glavnog stuba demokratije – stuba pravde (video)

Kosovo je, zajedno sa svojim EUKOJUST partnerima, posvećeno daljem jačanju glavnog stuba demokratije – stuba pravde, kroz reforme na svim instancama, uključujući i one u Tužilačkom savetu i Sudskom savetu.

“Na Savetu je naš pristup bio da uvek budemo prisutni. Dakle, da budemo resurs za savet, za članove saveta, za glavne tužioce, za tužioce naravno, za članove uprave, da uvek budemo tu, da mogu da nam postavljaju pitanja svaki put. Kad god smo im bili potrebni, bili smo tu,” kaže Cristian Nicoara, zamenik vođe tima EUKOJUST-a.

“Bez ikakve sumnje, podrška projekta EUKOJUST u poslednje tri godine bila je zaista veoma važna. Naročito kada uzmemo u obzir koji procesi su pratili Tužilački sistem Kosova. Stručnjaci ovog projekta su uvek bili bliski nama i Tužilačkom savetu Kosova kao deo naših timova,” kaže Jetish Maloku, predsjedavajući Tužilačkog saveta Kosova.

Podrška je pružena na nekoliko komponente, ali je najvažnija bila ona za izradu Strateškog plana, te izradu procedura i propisa za izgradnju unutrašnjih kapaciteta.

“Do sada je Strateški plan bio samo dokument, parče papira. Ono što smo hteli da postignemo je promena njihovog razmišljanja i ponašanja prema planiranju i mislim da smo u tome uspeli,” rekao Nicoara.

Podrška je ponuđenap u mnogim oblastima, celom tužilačkom sistemu, kao što su odgovornost, komunikacija, reforma uprave i napredovanje u karijeri za tužioce i administrativno osoblje

Danas komunikacija i tehnologija igraju izuzetnu ulogu u izgradnji poverenja, što je predstavljalo izazov za pravosuđe na Kosovu. Izazov kojim se bavi EUKOJUST projekat.

“Ako bih izdvojio nešto iz ovih aktivnosti, to bi bile preporuke najbolje međunarodne prakse u zakonskim izmenama za disciplinsku odgovornost tužilaca; doprinos koji smo dali i suštinsku podršku u formiranju Komisije za profesionalnu etiku za tužioce; kao i nedavno koordinirali angažovanje civilnog društva na izradi Komunikacione strategije sistema gonjenja za period 2024-2026. Zajedno sa predstavnicima Tužilaštva, izradili smo ovu strategiju i pozabavili se svim problemima civilnog društva,” kaše Nita Bejta, pravni savetnik EUKOJUST-a. “I ne samo to. Međutim, stručnjaci projekta su dali mnogo iu ICT – SMIL regulatornom okviru, ne samo za Tužilački savet Kosova već i za sva tužilaštva u zemlji,” zakljućuje Maloku.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet