EUKOJUST podržava Ministarstvu pravde Kosova (video)

Kako Kosovo stoji na pragu napretka, Strateški plan Ministarstva pravde za period 2022-2025 ilustruje posvećenost sveobuhvatnoj reformi u oblasti vladavine prava, posebno na putu evropskih integracija. Ovu reformu podržava projekat EUKOJUST.

“Najznačajniji uticaj ili glavni ciljevi koji su usklađeni sa EUKOJUST-ovim programom odnose se na strategiju vladavine prava koja je višegodišnja strategija, a zatim u reorganizaciji ili resistematizaciji ili organogramu Ministarstva pravde, i u pitanjima koja su vezana sa konceptualnim dokumentima kao što su građanski zakoni ili krivični zakoni i drugi posebni zakoni,” kaže Vigan Qorolli, zamenik ministra pravde.

EUKOJUST-ova podrška seže na različitim frontovima. Od jačanja usluga u Kazneno-popravnim službama obezbeđivanjem efikasnije rehabilitacione infrastrukture do podrške odeljenju za međunarodnu pravnu saradnju i odeljenju za evropske integracije. Sve to radi podsticanja usklađivanja sa najboljim međunarodnim standardima.

“Bili smo uključeni u izradu uredbe, ali smo takođe bili uključeni u izradu strateškog plana razvoja za MP 2022-2025,” kaze Kristijan Turkalj, stručnjak EUKOJUST-a.

Iako Ustav Kosova garantuje pravne lekove u mnogim sferama, Kosovo i dalje ima izazove zbog nedostatka pravnih lekova u građanskoj, krivičnoj i administrativnoj oblasti.

EUKOJUST je rešio ove izazove, posebno podržavajući Ministarstvo u stvaranju digitalne baze podataka o krivičnim delima.

“Rezultat naše podrške je činjenica da konačno Ministarstvo pravde ima iste funkcije kao u zemljama članicama EU. Formirane su nove jedinice, Jedinica za statistiku i analitiku, zatim IT jedinica, takođe jedinica za pravosudnu politiku. Sada Ministarstvo pravde više liči na ministarstvo pravde zemalja članica EU,” kaže Turkalj.

“U principu, verujemo da su svi zakoni koji proizilaze iz nas, usklađeni sa svim standardima koji ih ispunjavaju, ili sa onim što je poznato kao Acquis Communautaire ili usklađivanje zakonodavstva Kosova sa zakonodavstvom Evropske unije. EUKOJUST je pružio izuzetnu pomoć, nepoštednu pomoć, a veruje se da će se ta pomoć nastaviti i dalje, jer nije reč samo o reciprocitetu ili saradnji projekta i državne institucije. Međutim, reč je o saradnji koja je uz pomoć stručnjaka angažovanih kroz program i naše strategije u oblasti vladavine prava standardizovane i potpuno usklađene sa međunarodnim strategijama,” kaže Qorolli.

Na ovom zajedničkom putu ka pravednijem društvu i pouzdanijem sistemu vladavine prava, Ministarstvo pravde i projekat EUKOJUST stoje ruku pod ruku, stvarajući put ka svetlijoj i ravnopravnijoj budućnosti. “Najvažnija preporuka se odnosi na proces integracije Kosova. U novoj metodologiji pregovora sektor vladavine prava postaje najvažniji. Oblast koja će odrediti tempo integracije Kosova u EU. Ovo se odnosi na poglavlja posebno na poglavlja 23 i 24. Naša preporuka Vladi Kosova je da podrži, ojača i investira u Ministarstvo pravde kako bi Ministarstvo pravde moglo da postigne neophodan napredak” zaključuje Turkalj.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet