Staf

616A7365new

Volkmar Theobald

Vođa tima

Biografija

616A7233edit

Dragomir Yordanov

Stručnjak za Obuku i izgradnju kapaciteta

Biografija

616A7248edit

Mircea Cristian Nicoara

Stručnjak za Tužilaštvo i Krivično parvo/ Zamenik Vođe tima

Biografija

616A7366new3

Alina Matache

Stručnjak za pristup pravdi

Biografija

616A7376new

KRISTIAN TURKALJ

Stručnjak za strukturu Ministarstva Pravde

Biografija

616A7397new

Idlir Peçi

Stručnjak za zakonodavni okvir

Biografija

616A7262edit

Rondinella Hoxha-Gashi

Glavni Administrator

Biografija

616A7388new

Arben Isufi

Stručnjak za pravosudnu infrastrukturu

Biografija

616A7159edit

Tea Blakaj - Hoxha

Stručnjak za izgradnju kapaciteta

Biografija

616A7256edit

Alban Krasniqi

Stručnjak za praćenje primene zakona

Biografija

616A7404new

Bardha Krasniqi

Stručnjak za javno pravno obrazovanje, Nasilje u porodici i marginalizovane grupe

Biografija

616A7217edit

Nita Bejta - Cerkini

Pravni savetnik

Biografija

616A7243edit

Maliq Gashi

Finansijski menadžer

Biografija

616A7167edit

Blerina Jashari

Tumač / asistent projekta

Biografija

616A7402new

Sara Seferi

Menadžer kancelarije

Biografija

616A7373new

Filloreta Hoxha

Tumač / asistent projekta

Biografija

616A7406new

Eroll Seferi

Vozač / Menadžer Logistike

Biografija

616A7192edit

Fatlije Gjonbalaj

Tumač / asistent projekta

Biografija

616A7271edit

Sead Krasniqi

It Asistent

Biografija

Impakti jonë​

VOLKMAR THEOBALD

Kao vođa tima EUKOJUST-a, Volkmar Theobald rukovodi sprovođenjem projekta na strateškom nivou. U ovoj ulozi i kao šef projektne kancelarije, on, između ostalih zadataka, ima ukupnu odgovornost za pravilnu implementaciju projekta, govori u ime projekta, povezuje se sa drugim institucijama i projektima i koordinira projektni tim.

Volkmar Theobald je nemački diplomirani pravnik sa više od 30 godina radnog iskustva kao potpuno kvalifikovani pravnik. Ima bogato iskustvo u konsultovanju institucija sektora pravde, posebno na Kosovu. Od 2009. godine do 2014 Volkmar Theobald je vodio veliki projekat pravne reforme na Kosovu i stoga raspolaže detaljnim znanjem o procesu reforme sektora pravde u zemlji i savršeno je upoznat sa lokalnim kontekstom. Pored svog šestogodišnjeg iskustva kao viši akademski stručnjak i trener u instituciji za obuku u javnom sektoru u Nemačkoj, radio je u zemljama pristupanja / približavanja EU više od deset godina, pružajući savete i obuku subjektima iz javnog sektora. Imao je nekoliko angažmana kao vođa tima i imao je izvanredno iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom.

Van posla Volkmar voli da vozi bicikle, uživa u čitanju i planinarenju. Jako je zavisan od gledanja filmova, ne na malom ekranu, već u pravim bioskopima.

DRAGOMIR YORDANOV

Dragomir Yordanov je dugoročni Stručnjak za Obuku i izgradnju kapaciteta u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. Odgovoran je za pružanje podrške Kosovskoj Akademiji pravde, uključujući planiranje i upravljanje kapacitetima, dalji razvoj početne i kontinuirane obuke i postupak nadmetanja za novu zgradu Akademije.

Dragomir ima više od 27 godina iskustva u sektoru pravde sa posebnim fokusom na pravosudnu obuku. Služio je kao sudija, a od 2011. do 2016. godine bio je direktor Nacionalnog Instituta Pravde Bugarske. Takođe je radio kao stručnjak na više projekata iz sektora pravde na zapadnom Balkanu i u zemljama Istočnog partnerstva. Diplomirao je na Univerzitetu u Sofiji i pratio specijalizacije u različitim evropskim zemljama i u SAD-u.

Van posla, Dragomir uživa u jahanju, skijanju i čitanju.

CRISTIAN “CRIS” NICORA

Cristian “Cris” Nicoara je dugoročni Stručnjak za Tužilaštvo i Krivično pravo i Zamenik Vođe tima. Radeći zajedno sa ostatkom tima, on savetuje Tužilački Savet Kosova i Sudski Savet Kosova o potrebnim reformama u skladu sa procesom evropskih integracija.

Sa karijerom koja traje više od 20 godina i tri kontinenta, Cristian je trenutno na svom četvrtom zadatku na Kosovu. Nakon što je 13 godina radio kao istražni tužilac u Rumuniji, prihvatio je profesionalni put nezavisnog savetnika za vladavinu prava i reformu sigurnosnog sektora, uglavnom radeći za Evropsku Uniju i privatne kompanije. Savetovao je četiri glavna tužitelja, tri Sudska veća, ministre unutrašnjih poslova i šefove nacionalne policije u raznim zemljama. Njegova karijera takođe uključuje brojne obuke pružane visokim zvaničnicima u zemljama domaćinima i razne poslovne sertifikate u upravljanju projektima, upravljanju rizicima i usklađenosti.

Izvan posla, Cris provodi vreme između treninga, kik-boksa, fotografije i igranja ,Call of Duty’.

Sve navedeno, praćeno je latinskom muzikom i uvek osmehom.

ALINA MATCHE

Alina Laura Matache je dugoročni Stručnjak za pristup pravdi. Ona je odgovorna za jačanje pristupa pravdi u saradnji sa civilnim društvom, posebno za ranjive i marginalizovane grupe kao što su žene, osobe sa invaliditetom, nevećinske zajednice, LGBTQI + i izbeglice.

Alina je iskusni profesionalac u pristupu pravdi, međunarodnom upravljanju krizama, izgradnji kapaciteta u oblasti vladavine prava i reformi sektora bezbednosti. Karijeru je započela u Evropskom parlamentu, gde je osam godina radila kao Savetnik za spoljne poslove, a nastavila u EULEKS-u, gde je podržavala projekte izgradnje kapaciteta u oblasti vladavine prava, kao što je osnivanje Udruženja žena u Kosovskim popravnim službama . Istovremeno je finansirala i radila za nekoliko nevladinih organizacija koje se bave pravima migranata u Italiji i ranjivih ljudi u  Argentini i Keniji.

Diplomirala je na rimskom univerzitetu la Sapienza i magistrirala evropske studije na Free University u Briselu. Čvrsto veruje u doživotno učenje i pohađala nekoliko kurseva iz međunarodnog upravljanja krizama u Evropi i Izraelu.

Strastvena je prema feminističkim pokretima, putovanjima i vežbanje joge

KRISTIAN TURKALJ

Kristian Turkalj je dugoročni stručnjak za strukturu Ministarstva Pravde pri Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. Postupa kao Savetnik Ministarstva pravde. On je odgovoran za poboljšanje strukture i organizacije MP-a, i sprovodi aktivnosti u cilju jačanja ministarskih odeljenja. Takođe, strateški je savetnik MP-a, stalno dostupan najvišem nivou MP-a, kao i svim uključenim odeljenjima, obezbeđujući ad hoc-savetodavnu funkciju, rano utvrđivanje dodatnih potreba i blisku i poverljivu komunikaciju.

Kristian ima više od 25 godina iskustva u sektoru pravde sa posebnim fokusom na zahteve EU u vezi sa pravosudnom reformom, borbom protiv korupcije i zaštitom ljudskih prava. Bio je vršilac dužnosti Ministra pravde, državni sekretar u MP, pregovarač za pristupanje EU zadužen za poglavlja 23 i 24, kao i prvi ataše za pravosuđe i unutrašnje poslove u Hrvatskoj misiji pri EU. Takođe je radio kao stručnjak na više projekata iz sektora pravde na zapadnom Balkanu i u zemljama Istočnog partnerstva. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu i studirao u različitim evropskim zemljama i SAD-u.

Van posla Kristian uživa u putovanjima, slikanju, planinarenju, skijanju i provodjenu vremena sa porodicom.

IDLIR PEÇI

Dr Idlir Peci je dugoročni međunarodni stručnjak za zakonodavni okvir i približavanje sa EU. U kontekstu projekta EUKOJUST, blisko sarađuje sa Pravnom kancelarijom kabineta premijera, Službenim glasnikom i Ministarstvom pravde.

Idlir ima više od 20 godina iskustva u pitanjima vladavine prava, stečenih na različitim funkcijama na kojima je bio. Doktorirao je iz krivičnog prava i ljudskih prava na Rijksuniversiteit Groningen u Holandiji. Akademsku karijeru započeo je na istom univerzitetu, a kasnije je razvio na Univerzitetu u Utrechtu u Holandiji. 2013.godine Idlir se pridružio vladi Albanije gde je služio prvo kao zamenik ministra pravde, a kasnije kao zamenik ministra odbrane. Tokom svog rada kao zamenik ministra pravde Idlir je bio usko uključen u duboku reformu pravosudnog sistema u Albaniji. 2017. godine počeo je da radi kao nezavisni međunarodni pravni stručnjak na projektima koje finansira EU i za Savet Evrope. Pre pridruživanja EUKOJUST-u Idlir je bio dugogodišnji stručnjak za programe obuke za sudije i tužioce, izradu zakona i izgradnju kapaciteta za Ministarstvo pravde u projektu EURALIUS V koji je nadgledao sprovođenje reforme pravosuđa u Albaniji.

Idlir ima strast za poboljšanjem pozorišta i veruje da je „Dug je put do vrha ako želiš da “rock‘ n ’roll“ (ako želiš da zablistaš)!

RONDINELLA HOXHA GASHI

Rondinella Hoxha Gashi je Glavni Administrator u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu.  Ona je odgovorna za nadzor, kao i za upravljanje unutrašnjim administrativnim operacijama i administrativnim timom, i za pružanje menadžerske podrške svim stručnjacima.

Rondinella je stručnjakinja višeg menadžmenta i ima MBA diplomu iz  IEDC Škole menadžmenta u Bledu.  Sa preko 16 godina iskustva u upravljanju u različitim sektorima i industrijama, uključujući međunarodne obrazovne institucije, donatorske projekte, nevladine organizacije, nacionalne javne institucije i privatni sektor, ona je visoko kvalifikovana za opšte upravljanje, finansijsko planiranje i kontrolu, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje projektima , poslovna analiza, analiza i upravljanje glavnim akterima, korporativne komunikacije, izveštavanje i pisanje sadržaja.

Pored menadžmenta, njeni lični interesi uključuju obrazovanje, preduzetništvo i psihologiju, što je takođe polje njenih osnovnih studija. Ona neprestano teži ličnom i profesionalnom rastu i razvoju.

Rondinella je majka dvoje dece koja uživa u druženju sa porodicom, čitanju, jogi, i ponekad gledajući svoje omiljene TV serije i filmove.

ARBEN ISUFI

Arben Isufi je naš Stručnjak za pravosudnu infrastrukturu u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. Odgovoran je za pružanje podrške institucijama korisnicama: Ministarstvu pravde, Tužilačkom savetu Kosova, sudovima i tužilaštvima za dalje unapređenje sudske infrastrukture, sistema informaciono-komunikacione tehnologije i arhivskih kapaciteta.

Tokom poslednjih 12 godina, Arben ima bogato iskustvo rada na raznim međunarodnim organizacijama i u različitim svojstvima. Radio je za američku ambasadu / OPDAT, USAID, UNDP, UNHCR, projekte finansiranih od EU, Savet Evrope, OSCE, GIZ i Globalni fond u oblasti pravde, demokratizacije, dobrog upravljanja i međunarodnih odnosa. Tokom svoje karijere podržavao je ključne državne institucije: Skupštinu Kosova, Kancelariju premijera, Ministarstvo pravde, kao i institucije u sektoru pravde: Tužilački Savet Kosova, Specijalno tužilaštvo (SPRK) i Akademiju pravde.

Arben je Magistar pravnih nauka iz međunarodnog prava sa Specijalizacijom za američko i trans-nacionalno pravo (Univerzitet u Miamiju, SAD), Magistar prava za arbitražu ugovora o ulaganju i zaštitu stranih investicija (Univerzitet Uppsala, Švedska), Magistar prava na naprednim studijama prava EU (Univerzitet u Gentu, Belgija), diplomirani Pravnik (Univerzitet u Prištini, Kosovo) i diplomirao za Političke nauke i Javnu upravu (Univerzitet u Prištini, Kosovo).

TEA BLAKAJ HOXHA

Tea Blakaj Hoxha je Stručnjak za izgradnju kapaciteta u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. Ona je odgovorna za uspostavljanje mehanizma među-institucionalne koordinacije, digitalizaciju sektora pravde, sprovođenje Strategije funkcionalnog pregleda, uključujući obuke za izgradnju kapaciteta. Ona je takođe upućena od projekta, u Ministarstvo pravde, služeći kao Spoljni Savetnik ministra.

Tea ima više od 10 godina radnog iskustva u sektoru pravde. Kroz programe podrške Ujedinjenih nacija i britanske ambasade u Prištini, Tea je savetovala Sudski savet Kosova i Ministarstvo pravde o reformi pravosuđa. S tim u vezi, Tea je bila jedan od prvih stručnjaka koji je izradio projektni zadatak i preliminarnu analizu funkcionisanja pravosuđa i tužilaštva, u okviru Funkcionalne revizije sektora vladavine prava.

Zaključno, Tea takođe ima iskustva u komercijalnim pitanjima o čemu svedoči svojim radom u advokatskim kancelarijama na Kosovu, kao i u oblasti ljudskih prava, radeći kao savetnica u Ombudsman instituciji na Kosovu, više od tri godine.

Tea je majka jednog deteta. U slobodno vreme uživa u sviranju i pisanju muzike.

ALBAN KRASNIQI

Alban Krasniqi je stručnjak za praćenje primene zakona u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. Odgovoran je za aspekte koji se odnose na pravni okvir, približavanje zakonodavstva i jačanje sistema za praćenje sprovođenja zakona.

Krasniqi služio je na brojnim počasnim pravnim funkcijama, radeći sa glavnim domaćim i međunarodnim akterima povezanim sa vladavinom zakona i pravde, uključujući: Pravne škole, sudstvo, Advokatsku komoru, Sudski savet Kosova, Akademiju pravde Kosova, Instituciju Ombudsmana, međunarodne organizacije kao što su EU, USAID, OEBS, ILO. Intenzivno je radio kao spoljni pravni stručnjak za domaće i međunarodne organizacije. Pokazao je veštine rada sa akterima visokog nivoa u svom iskustvu kao USAID-ov savetnik za dijalog u Kancelariji premijera i u svojstvu Višeg službenika za Vladavinu prava u ambasadi Holandije na Kosovu.

Diplomirao je na Univerzitetu u Prištini, osnovne studije i magistre prava. Takođe je 2017. godine diplomirao  iz oblasti uporednog ustavnog prava i ljudskih prava na Univerzitetu u Teksasu u Pravnom fakultetu u Austinu. Trenutno je upisan na doktorski program na Odeljenju za ustavno pravo Univerziteta u Prištini.

BARDHË KRASNIQI

Bardhë Krasniqi je naš Stručnjak za javno pravno obrazovanje, Nasilje u porodici i marginalizovane grupe u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. Odgovorna je za pružanje podrške kosovskim institucijama u poboljšanju pristupa pravdi za žene i marginalizovane grupe, posebno u oblasti nasilja u porodici, i jačanje sistema besplatne pravne pomoći.

Bardhë ima više od 17 godina iskustva kao generalni savetnik i menadžer, radeći i u javnom sektoru i u međunarodnim organizacijama visokog profila i na donatorskim projektima kao što su: EULEX, ICO / EUSR, Stup Evropske unije UNMIK-a, USAID i UNDP. Rukovodila je projektom UNDP-a o rodno zasnovanom nasilju, podržavajući dva glavna nacionalna koordinatora u izradi i provedbi nacionalnih strategija za sprečavanje nasilja u porodici i trgovini ljudima, kao i jačanju kapaciteta institucija vladavine zakona. Pre toga, Bardhë je bio deo ICO tima koji je nadgledao tranziciju Kosova ka punoj nezavisnosti.

Predavala je na Akademiju pravde Kosova o primeni zakonskog okvira za nasilje u porodici kao i ulozi sudova u arbitražnim postupcima. Njena je oblast međunarodno javno i privatno pravo, ljudska prava, korporativno i trgovačko pravo, ekspertiza za izradu zakona i upravljanje projektima.

Bardhë je uspešni pravnik i nosi dve magistarske diplome (LL.M) iz međunarodnog javnog i privatnog prava, stečene u SAD-u i na Kosovu.

NITA BEJTA

Nita Bejta je naš Junior Pravni savetnik u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. Ona je odgovorna za pružanje ad hoc podrške, pravnih analiza, pravnih istraživanja i pravnih mišljenja o svim pitanjima vezanim za zakonodavstvo, za sve projektne stručnjake.

Nita ima više od sedam godina profesionalnog pravnog iskustva, radeći za međunarodne organizacije visokog profila i donatorske projekte kao što su EULEX i USAID-ovi projekti. Tokom svog angažmana sa USAID-ovim Programom za Efektivnu vladavinu zakona, obavljala je i direktno posredovala na smanjenju zaostalih predmeta u sudovima.

Njeno stručno područje je građansko i krivično pravo, izrada zakona, upravljanje protokom slučajeva i sudska administracija.

Nita je diplomirana pravnica, ima BAR ispit i kvalifikovana je da se bavi advokaturom/pravom na Kosovu.

MALIQ GASHI

Maliq Gashi je Finansijski menadžer u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. On je odgovoran je za nadgledanje financijskih poslovanja projekta. Pre nego što je preuzeo ovu ulogu, više od 20 godina Maliq je bio angažovan u različitim međunarodnim nevladinim organizacijama (NVO) i civilnom društvu kao deo njihovog višeg menadžerskog tima.

Studirao je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini, smer mehaničkog inženjeringa.

Izvan posla, Maliq je strastveni fudbalski sledbenik. Uživaće u vožnji par stotina kilometara samo kako bi gledao utakmicu reprezentacije.

BLERINA JASHARI

Blerina JASHARI je Tumač / asistent  projekta EUKOJUST-a, koja blisko surađuje sa EUKOJUST-ovim stručnjacima u pružanju lingvističke stručnosti i pružanju pomoći projektu u komunikaciji i ostalim zadacima vezanim za upravljanje kancelarijom.

Ona je profesionalni prevodilac / tumač, sa naprednim iskustvom od preko 15 godina povezanog radnog iskustva sa mnogim međunarodnim i lokalnim organizacijama, kao i sa donatorskim projektima u vladavini zakona. Diplomirala je na Univerzitetu u Prištini za engleski jezik i magistrirala englesku književnost na Univerzitetu u Prištini, trenutno je upisana na PHD programu na SEEU u Republici Severne Makedonije.

SARA SEFERI

Sara Seferi je Menadžer kancelarije u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. Odgovorna je za celokupno upravljanje aktivnostima unutar projekta, uključujući nabavke i tendere, u skladu sa pravilima Evropske komisije. Održava redovnu koordinaciju između lokalnog osoblja projekta i stručnjaka koji pomažu u komunikacijskom nivou sa kosovskim kolegama i nacionalnim / međunarodnim zainteresovanim stranama. Štaviše, ona je zadužena za ažuriranje web stranice EUKOJUST-a na osnovu informacija preuzetih sa sastanaka osoblja.

Sara je pravnica sa završenim pravosudnim ispitom i ima više od 10 godina iskustva sa projektima finansiranih od EU, uglavnom u sektoru pravosuđa. Pre toga, radila je za Misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu više od 10 godina.

Poznato je da je Sara vrlo motivisana, timska igračica i orijentisana na rezultate.

Izvan posla, Sara voli muziku, čitanje i uživa u plivanju jer smatra da je ovaj sport veoma funkcionalan, najbolja kombinacija bavljenja fizičkom aktivnošću i opuštanjem, istovremeno 😊

FILLORETA HOXHA

Filloreta Hoxha, u svojstvu Tumača / asistenta projekta, premošćuje komunikaciju između međunarodnih stručnjaka EUKOJUST-a i lokalnih institucija korisnika i aktera, i asistira u svakodnevnom administrativnom životu projekta, posebno u ljudske resurse.

Filloreta, čiji je maternji jezik albanski, tečno govori engleski i srpski jezik, a dobro poznaje francuski.

Sa više od 20 godina iskustva u radu sa međunarodnim organizacijama i u multietničkim sredinama, kao i lokalnim institucijama, svoje putovanje je započela u Opštinskoj administraciji UNMIK-a, a kasnije u Odeljenju UNMIK-a za pravosuđe, nastavila u EU projektu / Kancelarija premijera, a zatim u EULEX – Jedinica za Sudije i kasnije Specijalno tužilaštvo, gde je radila 10 godina. Pre nego što se pridružila EUKOJUST-u, bila je Koordinator Kancelarije za jezike u Vrhovnom sudu Kosova / Posebnoj komori.

Filloreta je studirala Engleski jezik i književnost, a takođe je studirala Štampu i novinarstvo na Katoličkom Univerzitetu u Louvain, u Belgiji.

Izvan posla, Filli voli putovanja, fotografiju i pisanje (ako se muze nađu okolo).

Ono što najbolje zna da radi je da „gnjavi“ Blini (njenog sina) po ceo dan!

EROLL SEFERI

Eroll Seferi je Vozač / Menadžer Logistike u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. Odgovoran je za upravljanje projektnim vozilom za vreme dodijeljenih službenih dužnosti, održavanje kancelarijske opreme, sprovođenje nabavki, vođenje i ažuriranje inventara projekta. Štaviše, podržava projekat u pripremi događaja, seminara, treninga i drugih događaja povezanih sa projektom.

Eroll ima više od 10 godina iskustva, na različitim pozicijama, sa EU projektima, pre toga je radio kao lokalni asistent bilateralnih projekata IRZ-a sa Kosovom i 12 godina kao tumač / prevodilac u američkom KFOR-u.

Magistrirao je fizičko vaspitanje i sport na Univerzitetu u Prištini.

Poznato je da je Eroll vrlo prijateljski raspoložen i samomotiviran.

Izvan posla, Eroll voli muziku, gleda filmove i veruje da fizička aktivnost je ključna da bi ljudi bili srečni.

FATLIJE GJONBALAJ

Fatlije GJONBALAJ je Tumač / asistent projekta EUKOJUST. Njen rad usko je povezan sa međunarodnim stručnjacima u pružanju njenog profesionalnog jezičkog i komunikacijskog znanja i pružanju pomoći projektu u svakodnevnim administrativnim i finansijskim zadacima.

Sa dugotrajnim iskustvom od skoro 20 godina u javnoj upravi i međunarodnim organizacijama, Fatlije je pokazao stručnost u finansijskoj i pravnoj terminologiji sa specijalizacijom za terminologiju civilnog i krivičnog prava. Svoju profesionalnu karijeru započela je u Ministarstvu finansija, gde je radila pet godina, a zatim je nastavila u Misiji vladavine prava na Kosovu – EULEX, Državnoj Kancelariji za reviziju i drugim projektima finansiranim od donatora u podršci jačanju sektora pravde u Kosovo. Doprinela je velikim radnim projektima i angažmanima kao što su Srednjoročni okvir troškova, Knjiga budžeta, privremena koordinacija Prevodilačke jedinice u sudu gde je bila angažirana od strane EULEX-a, međunarodna konferencija povodom punopravnog članstva NAO-a u INTOSAI-u. Ona je diplomirala za Engleski jezik i profesionalno prevođenje i tumačenje i završila je nekoliko drugih stručnih obuka u oblastima kao što su nabavke, budžetiranje i upravljanje projektima.

Vreme provedeno sa porodicom, putovanja i radosni trenuci sa najboljim prijateljicama Fatliji su najveće zadovoljstvo, dok joj ručni rad i muzika, koji su ukorenjeni u njenoj kulturi, donose duhovni mir.

SEAD KRASNIQI

Sead Krasniqi je IT stručnjak u Programu Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu. On je odgovoran za IT sisteme, mrežu i funkcionalnost opreme za projekat.

Sead ima više od 12 godina iskustva u IT oblasti. Tokom ovih godina Sead je radio za mnoge nacionalne i međunarodne organizacije i projekte, Sead je bio deo CMIS-a  (Informacioni sistem upravljanja sudom) projekta EU-a za unapređenje sistema i tehnologije na terenu. Više od šest godina vodi IT Odeljenje u domaćom osiguravajućem Društvu.

Tokom ovih godina Sead je od Microsofta dobio sertifikat za: Tehnološki Stručnjak Microsofta (MCTS), Saradnika za rešenja Microsofta (MCSA), Sertifikovani Profesionalac Microsofta (MCP), Sertifikovani stručnjak za rešenja Microsofta (MCSE) itd. Takođe, za Cisco CCNA, CompTIA, Symantec, IBM i mnogi drugi.

Sead je studirao informacionu tehnologiju na Univerzitetu u Prištini

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet