Za projekat

Program Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST projekat, je projekat finansiran od EU, a sprovodi ga konzorcijum sastavljen od Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) kao vodećeg partnera i njenih junior partnera Holandskog centra za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), i Ministarstvo pravde Hrvatske (MP Hrvatske). IRZ ima mandat Federalnog ministarstva pravde i zaštite potrošača.

Opšti cilj projekta EUKOJUST je reforma pravosudnog sistema u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

Pristup projekta orijentisan je na potrebe i služiće sektoru pravde Kosova i njenim građanima. Gradiće se na rezultatima prethodnih projekata i očekuje se da će imati pozitivan uticaj na sektor pravde na Kosovu. Sveobuhvatnim, konsolidovanim zakonodavstvom, u skladu sa evropskim standardima, i ojačanim kapacitetima s potpuno funkcionalnom, građanski orijentiranom infrastrukturom, kvalitet pravde će se poboljšati, nudeći bolju zaštitu prava i javnih interesa. To će zauzvrat doprineti poverenju javnosti i povećanom poverenju u sistem.

Trajanje projekta je 40 meseci.

Dizajn projekta je dalje strukturisan u četiri specifična cilja.

Sva ova četiri specifična cilja međusobno su povezana. Svi gore navedeni specifični ciljevi podeljeni su u očekivane rezultate. Rezultati će se postići primenom pristupa usmerenog na rezultate i sprovođenjem niza aktivnosti s participativnim pristupom. Biće aktivnosti za podršku korisnicima u nadgledanju i reformi propisa ili zakona ili u razvoju strateških dokumenata, putem stručne podrške, mišljenja, radionica i (okruglog stola) rasprava.

Ispod su navedeni očekivani rezultati za svaki određeni cilj praćeni odgovarajućim aktivnostima.

Uspostavljanje mehanizma koordinacije u sektoru pravde

Koordinacija IKT sistema i obrada podataka

Završena funkcionalna revizija sektora vladavine prava i uspostavljena strategija sektora pravde.

Sprovođenje obuka širom sektora

Podrška MP-a u restrukturiranju

Jačanje Odeljenja  za EU integracije (6 članova osoblja)

Jačanje pravnog Odeljenja (14 članova osoblja)

Jačanje Odeljenja za slobodne pravne profesije (7 članova osoblja) u saradnji sa notara/advokatima i Odeljenjem za administrativni nadzor slobodnih pravnih zanimanja

Jačanje kazneno-popravnih i uslovnih službi

Jačanje Odeljenja za međunarodnu pravnu saradnju (17 članova osoblja)

Jačanje Instituta za sudsku medicinu

Jačanje kapaciteta upravljanja i planiranja u TSK-u i SSK-u

Poboljšanje procedura za izbor i unapređenje sudija i tužilaca

Jačanje Specijalnih odeljenja u Osnovnom sudu u Prištini i Apelacionom sudu

Jačanje kapaciteta za planiranje i upravljanje u APK

Dalje razvijati početnu obuku

Dalje razvijajte kontinuiranu obuku

Podrška za nadmetanje kancelarijskog materijala za nove prostorije APK-a

Podrška za tendersku infrastrukturu sudnice

Poboljšati stanje pravosudnih arhiva

Zakonsko približavanje 

Pravna konsolidacija

Pravno čišćenje

 

Procena sprovođenja

Nastavak Građanskog zakonika

Institucionaliziranje anketa

Razvoj strategije za pristup pravdi u saradnji sa civilnim društvom

Nova strategija zaštite od nasilja u porodici

Poboljšanje kvaliteta prevoda, uključujući ne-većinske službene jezike

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet