EUKOJUST podržava reformu potpunog pravosudnog sistema na Kosovu

Kao i za sve druge zemlje koje teže integraciji u EU, kao i za Kosovo, vladavina prava ostaje ključ za ceo proces. Dakle, Kosovo u potpunosti reformiše pravosudni sistem i ima za cilj da ga unapredi do evropskog standarda. Projekat EUKOJUST već tri godine pruža podršku na ovom putu.

“Glavni cilj je da se pravosudni sistem Kosova uskladi sa evropskim standardima, odnosno standardima EU. Dakle, to je ono što želimo da postignemo i naravno nismo sami u tom cilju, kao što sam rekao u početku, postoje partneri sa kojima sarađujemo. Dakle, mislim da smo na dobrom putu da podržimo Kosovo u ovom aspektu, kosovsko pravosuđe, ali ima još mnogo toga da se uradi,” , rekao Volkmar Teobald, vođa tima EUKOJUST.

“Najznačajniji uticaj ili glavni ciljevi koji su koordinisani sa EUKOJUST Programom odnose se na Strategiju vladavine prava, koja je višegodišnja Strategija, a zatim i na reorganizaciju i resistematizaciju ili organogram Ministarstva Pravda. I u stvarima vezanim za koncept dokumente kao što su građanski zakoni ili krivični zakoni i drugi posebni zakoni,” kaze Vigan Qorolli, zamenik ministra pravde.

Aktivnosti EUKOJUST-a fokusirane su na rešavanje problema i orijentisane su na potrebe, tako da rešenja služe sektoru pravde i građanima, uz sprovođenje 4 specifična cilja:

  • Izgradnja kapaciteta i međuinstitucionalna koordinacija u sektoru pravde;
  • Jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, profesionalizma, kvaliteta, efikasnosti i transparentnosti pravosuđa;
  • Unapređenje konsolidacije i daljeg usklađivanja pravnog i institucionalnog okvira sa evropskim zakonodavstvom, standardima i praksom i sprovođenjem zakona; i
  • Poboljšanje pristupa pravdi, posebno za žene i ugrožene ili marginalizovane grupe.

Ključne institucije koje su imale koristi od ovog projekta su: Ministarstvo pravde, Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova, Pravna akademija, kao i Pravna kancelarija premijera zemlje.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet