Razvijanje sposobnosti za prepoznavanje rodnih pitanja i kapaciteta za poštovanje kodeksa ponašanja

Obuka za razvoj kapaciteta osoblja Akademije pravde Kosova (USK) o rodnim pitanjima i kodeksu ponašanja zasnovanog na standardima međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira koji se primenjuju na državne službenike – bio je fokus jednodnevne obuke u Prištini. 22 osoblja APK-a  je učestvovalo u obuci koju je sproveo dugoročni ekspert EUKOJUST-a, Bardhë Krasniqi.

Cilj obuke o rodnoj osetljivosti i kodeksu ponašanja na radnom mestu je dvojak. S jedne strane, imao je za cilj razvijanje sposobnosti prepoznavanja rodnih pitanja, posebno sposobnosti prepoznavanja različitih percepcija o ženama i muškarcima, a interesi koji proizilaze iz njihovih različitih društvenih aspekata i rodnih uloga doprinose sposobnosti rodne senzibilizacije na radnom mestu. S druge strane, imao je za cilj da razvije kapacitete za usklađenost sa principima kodeksa ponašanja i standardima sveobuhvatne etike koji igra važnu ulogu u rešavanju etičkog ponašanja na radnom mestu i prenošenju očekivanja ponašanja, njegovih osnovnih vrednosti, misije, stvaranju zdrave radne kultura u kojoj se zaposleni osećaju kao da su „jednako tretirani i da rade zajedno“.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta, tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet