Akademija Pravde igra ključnu ulogu u pravnom i sudskom sistemu Kosova (video)

Akademija Pravde Kosova igra ključnu ulogu u pravnom i sudskom sistemu Kosova, u pripremi novih generacija čuvara pravde u kosovskom društvu. Stoga, Evropska unija, preko projekta EUKOJUST, podržala je rad Akademije na razne načine.

Pomoć je bila usredsređena na izradu sveobuhvatnog plana razvoja Akademije, unapređenje unutrašnje organizacije i analizu svih unutrašnjih pravilnika.

Značajna podrška je takođe pružena za izgradnju kapaciteta stručnjaka, posebno u oblasti adresiranja ljudskih prava, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

Drugo dostignuće EUKOJUST-a je podrška pružena Pravnoj akademiji u potpisivanju Memoranduma o razumevanju sa nekoliko organizacija civilnog društva, stvarajući tako Mrežu prijatelja Akademije, s ciljem hvatanja u koštac sa problemima koji se odnose na ugrožene grupe na Kosovu.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet