Upotreba alternativnih sankcija za razliku od zatvorskih sankcija

Upotreba alternativnih sankcija za razliku od zatvorskih sankcija bila je glavna tema okruglog stola koji je organizovao Program Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu (EUKOJUST) u saradnji sa Ministarstvom pravde, Sudskim savetom Kosova i Tužilačkim savetom Kosova.

Događaj organizovan u utorak, 17. oktobra 2023. godine u Prištini, okupio je sve relevantne aktere (sudije, tužioce, kazneno-popravnu i probacionu službu) u okviru Sektora pravde i razgovarao o izricanju alternativnih sankcija i razmatranju mogućnosti njihovog jačanja. Učesnici su pozdravili izbor teme Okruglog stola i istakli značaj koji ona ima za kosovsko društvo.

Na Kosovu su zaživele alternativne sankcije, u okviru reforme krivičnog prava, ali uglavnom za maloletnike. Stoga je potrebno dalje promovirati primenu alternativnih sankcija. Negativne posledice zavodskog kažnjavanja i lišavanja slobode posebno su evidentne kod izdržavanja kratkih zatvorskih kazni, zbog toga izricanje alternativnih sankcija posebno važno za ove slučajeve.

Cilj ovog okruglog stola bio je jačanje saradnje između tužilaštva, pravosuđa, veća za uslovni otpust, kazneno-popravnih i probacijskih službi. Otvorena i dinamična diskusija potvrdila je postojanje velike potrebe za uspostavljanjem redovnog dijaloga između ovih aktera u cilju unapređenja sistema krivične politike, a posebno politike izricanja alternativnih kazni na Kosovu. Zaključak ovog Okruglog stola je bio da bi trebalo biti više ovakvih diskusija na kojima svi akteri uključeni u alternativne sankcije mogu podeliti svoja iskustva. Postoji potreba za čvršćom saradnjom između institucija sektora pravde i profesionalaca kako bi se alternativne sankcije koristile češće i kada je to prikladno.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet