Obuka o upotrebi pravnih pojmova za sudske prevodioce i tumače

Dvodnevna obuka o upotrebi pravnih pojmova i „Priručnika za sudske prevodioce i tumače“ organizovana je i održana prošle nedelje u Prištini, u saradnji sa Sudskim savetom Kosova i Pravnom akademijom Kosova.

Modul obuke je razvio i predstavio EUKOJUST-ov srednjoročni stručnjak, Filloreta Hoxha, i fokusirao se na različite aspekte kao što su:

Osnove pravnog sistema i pravna terminologija.

Sudski prevod i tumačenje, uključujući terminologiju u sudnici, terminologiju građanskog i krivičnog prava i proceduralne koncepte.

Praktična primena pravne terminologije kroz korišćenje praktičnih skripti za prevođenje i simulacije sudskih ročišta.

U obuci su učestvovali prevodioci i tumači iz svih kosovskih sudova.

Ova aktivnost je deo EUKOJUST-ovog cilja – Pristup pravdi, koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta prevođenja i tumačenja u sudovima i tužilaštvima;  takođe je deo kosovske strategije vladavine prava.

Obuka je bila intenzivna i uz aktivno učešće obe grupe, koje su pokazale veliko interesovanje i sve vreme bile uključene u diskusije i vežbe. Učesnici su visoko cenili organizaciju i metodologiju obuke.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet