EUKOJUST nastavlja da pruža podršku kosovskim institucijama u procesu reforme upravnog pravosuđa

Radna grupa za izradu Zakona o Upravnom sudu sastala se u utorak, 19. septembra 2023. godine u Prištini.

Uz prisustvo zamenika ministra pravde, g. Blerim Sallahu, predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova (SSK), Albert Zogaj, zajedno sa sudijama Administrativnog odeljenja, drugim predstavnicima Ministarstva pravde, Kancelarije EU, USAID-a, i drugih relevantnih aktera, održan je uvodni sastanak Radne grupe za izradu Zakona o Upravnom sudu.

Tokom okruglog stola, radna grupa je razmatrala sadržaj Nacrta zakona o Upravnom sudu. Oni su takođe raspravljali o raznim aspektima za koje se očekuje da će biti rešeni kroz ovu zakonodavnu inicijativu.

EUKOJUST pruža podršku kosovskim institucijama kroz raspoređivanje ekspertize, sa posebnim fokusom na angažovanje stručnjaka kao što su g. Sokol Sadushi, predsednik Vrhovnog suda Albanije, i g. Visar Morina, stručnjak za upravno pravo. Pored toga, EUKOJUST izdvaja i druge neophodne resurse za pružanje tehničke i stručne podrške ovoj inicijativi.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet