U saradnji sa EULEX-om, održana je obuka u vezi rodno osetljivog upravljanja zatvorima

Alina Matache, ekspert EUKOJUST-za pristup pravdi, Chiara Tagliani, savetnica EULEX-a za rodna pitanja, i Heidi Kajander, korektivni savetnik EULEX-a, održali su obuku o specifičnim rodno osetljivim politikama u zatvorskom sistemu.

Obuka je obuhvatila teorijski i praktični pristup Pravilima Ujedinjenih nacija za postupanje sa zatvorenicama i nezatvorske mere za žene počiniteljke (Bankoška pravila), Evropskim zatvorskim pravilima i drugim međunarodnim standardima i normama. Takođe je odvijen i rad u grupi, te i  diskusije u vezi sa principom nediskriminacije, konceptom roda, prijemom, registraciji i raspodeli žena i dece, rodno specifičnim zdravstvenim uslugama, te zaštiti i bezbednosti.

Pored toga, održan je modul o radu zasnovanom na traumi kako bi se razgovaralo o važnosti razumevanja traume koju mnoge počiniteljke nose sa sobom, kako bi se izbegla ponovna traumatizacija.

Obuka je održana nakon procene sprovedene od strane EUKOJUST-a u Korektivnom centru za žene u Lipljanu, a koja je usredređena na trend i prekršaje koji se čine pri lišavanju slobode žena; karakteristike i poreklo žena počiniteljka, uključujući i istoriju zlostavljanja; procena pristupa pravnoj podršci i informacijama; prakse i uslovi u zatvoru koji utiču na zdravlje i mentalno blagostanje zatvorenica i pristup aktivnostima obrazovanja, zapošljavanja i rehabilitacije.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet