Në bashkëpunim me EULEX-in është mbajtur një trajnim për menaxhimin e burgjeve me ndjeshmëri gjinore

Alina Matache, Eksperte e EUKOJUST për qasje në drejtësi, Chiara Tagliani, këshilltare për çështje gjinore e EULEX-it dhe Heidi Kajander, këshilltare korrektuese e EULEX-it mbajtën një trajnim mbi politikat specifike me ndjeshmëri gjinore në sistemin e burgjeve.

Trajnimi përfshiu qasjen teorike dhe praktike të Rregullave të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e Grave të Burgosura dhe Masat Jo-Ligjore për Gratë e Dënuara (Rregullat e Bangkokut), Rregullat Evropiane të Burgjeve dhe standardet dhe normat e tjera ndërkombëtare. Më tej u zhvillua punë në grupe ku u diskutua lidhur me parimin e mosdiskriminimit, konceptin e gjinisë, pranimin, regjistrimin dhe ndarjen e grave dhe fëmijëve, shërbimet e kujdesit shëndetësor specifik për gjininë si dhe mbrojtjen dhe sigurinë.

Përveç kësaj, u mbajt një modul mbi punën e bazuar në traumat për të diskutuar rreth rëndësisë së të kuptuarit të traumës që sjellin me vete shumë dhunuese femra, në mënyrë që të shmangin nxitjen e traumatizimit të sërishëm.

Trajnimi u mbajt pas një vlerësimi të bërë nga EUKOJUST në Qendrën Korrektuese të Femrave në Lipjan, i cili u fokusua në trendin dhe shkeljet që bëhen në burgosjen e grave; karakteristikat dhe prejardhja e grave shkelëse, duke përfshirë çdo histori abuzimi; vlerësimi i qasjes në mbështetje ligjore dhe informacion; praktikat dhe kushtet në burg që ndikojnë në shëndetin dhe mirëqenien mendore të grave të burgosura dhe qasjen në aktivitete edukativo-arsimore, punësimin dhe rehabilitimin.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet