Na 11. sastanku Upravnog odbora istaknuta su poboljšanja u sektoru pravde

Jačanje kapaciteta i međuinstitucionalna koordinacija, kao i nezavisnost i transparentnost bili su neki od ključnih rezultata tromesečnog izveštaja EUKOJUST-a, april – jun 2023. godine, predstavljenog na 11. sastanku Upravnog odbora, održanom 26. jula 2023. godine, u Prištini.

Direktor Pravne kancelarije u okviru Kancelarije premijera, g. Mentor Borovci, i vođa tima EUKOJUST-a g. Volkmar Theobald, ko predsedavali su redovnim sastankom Upravnog odbora Programa za sektor pravde za Kosovo, koji finansira Evropska unija. Prisutni su bili i: zamenik ministra pravde g. Vigan Çorolli, predsedavajući Sudskog saveta Kosova g. Albert Zogaj, zamenik predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova, g. Veton Shabani, Zamenik Glavnog Državnog tužioca, g. Agron Qalaj, Direktorka IRZ-a gđa. Teresa Thalhammer, kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Tokom zajedničke prezentacije g. Volkmar Theobald i pravni savetnik EUKOJUST-a, Nita Bejta, istakli su poboljšanje konsolidacije i usklađivanja kosovskog pravnog i institucionalnog okvira sa pravnom tekovinom EU i sprovođenje zakona. Zakonodavni plan Vlade za 2023. godinu predviđao je izmenu 100 zakona, od kojih je 10 u nadležnosti Ministarstva pravde. EUKOJUST će pružati kontinuiranu podršku za njih 8.

Postoji značajno poboljšanje i u pogledu pristupa pravdi, posebno za žene i grupe u nepovoljnom položaju. Obezbeđene su intenzivne aktivnosti na izgradnji kapaciteta sudijama, tužiocima, stručnim saradnicima i advokatima kako bi se povećalo njihovo razumevanje međunarodnih standarda i kosovskog pravnog okvira o nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Glavna podrška i rezultati pruženi glavnim zainteresovanim stranama, koje su spomenuli predstavnici projekta, takođe uključuju podršku aktivnostima koje proizilaze iz Zajedničke izjave o posvećenosti. EUKOJUST u tome pruža podršku u smislu koordinacije i stručne podrške radnim grupama koje se formiraju za procenu i izradu zakonskih inicijativa u cilju jačanja zakonskog okvira.

Isporučene su aktivnosti na izgradnji kapaciteta za aktere vladavine prava sa fokusom na pristup pravdi, rodnu osetljivost i praktičnu implementaciju pravnog okvira NP-a.

Među rezultatima projekta je takođe navedena podrška u izradi izveštaja i analiza, kao i politika za različite institucije sektora pravde; stručna ekspertiza i komentari dati na zakone, pravne dokumente, propise, koncept dokumente i akcione planove; razvoj materijala za obuku za poboljšanje pristupa pravdi, rodnu osetljivost i za implementaciju okvira za nasilje u porodici.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa odredili su kraj oktobra kao datum održavanja naredne sednice Upravnog odbora i dogovorili njeno predsedavanje, dok je EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet