Više od 500 kosovskih advokata koristili su obuku EUKOJUST-a o zastupanju žrtava nasilja u porodici

Oko 70 advokata iz regiona Prištine, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (KBA) učestvovali su u drugu obuku u glavnom gradu Prištini koju je sproveo dugogodišnji stručnjak EUKOJUST projekta za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi. Ovom obukom zaokružen je ciklus obuke advokata o ovom važnom segmentu ljudskih prava, a koristili su ga više od 500 advokata iz svih delova Kosova.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja,” koja je ranije održana u svim glavnim gradovima Kosova, Peć, Djakovica, Prizren, Uroševac, Gnjilane i Mitrovica, ima za cilj da razvija meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici. Ova obuka je takođe organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem APK.

Na ovoj poslednjoj obuci održanoj 15. jula 2023. u Prištini, ekspert Krasniqi razgovarala je sa advokatima potrebu implementacije standarda ljudskih prava koji preizilaze iz Istambulske konvencije, Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropske konvencije o ljudskim pravima i korišćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. Razgovaralo se o čoveku u kosovskoj jurisprudenciji kao i o novim standardima predviđanim u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji je počeo da se primenjuje pre nekoliko nedelja.

Obuka je imala za cilj povećanje standarda advokatske prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, tako što ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada je u porodici nasilje je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera, te su svi dobili certifikate. Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet