Ljudska prava i osobe sa invaliditetom

Podizanje svesti među pripadnicima pravosuđa i osoblja Agencije za besplatnu pravnu pomoć o pravima osoba sa invaliditetom na Kosovu bilo je tema četvoro dnevne obuke, od 24. do 27. oktobra, koju je održala Kratkoročni stručnjak EUKOJUST-a Ina. Xhepa.

Stručnjak je učesnicima pružio neophodna znanja o ključnim međunarodnim standardima o pravima osoba sa invaliditetom u okviru Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope, kao i razgovarao o relevantnim kosovskom pravnom okviru.

Cilj četvorodnevne obuke bio je povećanje kapaciteta pravosudnih profesionalaca da se pridržavaju standarda o pravima osoba sa invaliditetom utvrđenim sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) i Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD).

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet