Të Drejtat e Njeriut dhe Personat me Aftësi të Kufizuara

Ndërgjegjësimi i anëtarëve të gjyqësorit dhe stafit të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë ishte temë e trajnimit katër ditor, nga 24 tetor deri më 27 tetor, të mbajtur nga ekspertja afatshkurtër e EUKOJUST, Ina Xhepa.

Ekspertja i ofroi pjesëmarrësve njohuri të nevojshme për standardet kryesore ndërkombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në kuadër të Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, si dhe u diskutua korniza ligjore përkatëse e Kosovës.

Qëllimi i trajnimit katër-ditor ishte rritja e kapaciteteve të profesionistëve të drejtësisë për të respektuar standardet për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar të përcaktuara nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) dhe Konventa për të Drejtat e Njerëzve me Aftësitë e Kufizuara (KDNjAK).

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet