Akademija pravde potpisala je MoZ sa civilnom društvom

Kosovska akademija pravde (AKP) potpisala je Memorandum o razumevanju sa nekoliko kosovskih organizacija civilnog društva (OCD), uključujući BIRN i Internews Kosova, Kosovo Democratic Institute, Kosovo Law Institute, Advocacy Training & Resource Center – ATRC, Qendra Kosovare për Studime Gjinore, Voice of Roma, Ashkali and Egyptians, Cel Kosovo, CSGD, u utorak, 31 maj 2022 god.

Memorandum uključuje korišćenje iskustva i kapaciteta nevladinih organizacija u promovisanju najboljih praksi za sudije, tužioce i pomoćno osoblje u pitanjima koja se tiču ljudskih prava, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, pristupa pravdi i odgovornosti u okviru Mreže tzv. „Prijatelji Akademije”. U skladu sa Kosovskom strategijom i akcionim planom za vladavinu prava, potpisivanju Memoranduma prethode intenzivne konsultacije između nevladinih organizacija, Kosovske akademije pravde i Stručnjaka EUKOJUST-a za Pristup pravdi, Alina Laura Matache.

Takođe, na ovom događaju AKP i civilno društvo su imali priliku da razmene informacije o kvalitetu svojih nastavnih planova i programa obuke i učenja u pravosudnom sektoru, dok je Dragomir Yordanov -Stručnjak EUKOJUST-a za Obuku i izgradnju kapaciteta, održao prezentaciju o najboljim praksama u forenzičkoj obuci.

Konkretno, Memorandum o razumevanju ima za cilj:

  • Povećanu sposobnost Kosovske akademije pravde da sprovede procenu potreba za obukom, da prikupi i analizira korisne i blagovremene informacije u vezi sa pravnim nedostacima.
  • Povećati sposobnost AD i OCD da rade zajedno na razvoju inovativnih i dugoročnih pristupa poboljšanju obuke u pravosuđu.
  • Zajednički napori za unapređenje vladavine prava, doprinoseći visokokvalitetnom obrazovanju o ljudskim pravima.
  • Zajednički napori da se unapredi agenda rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, kroz platforme za podršku kako bi se osiguralo da akteri u sektoru pravde budu rodno osetljivi u pogledu svog pristupa ženama koje su preživele nasilje, uzimajući u obzir nacionalni pravni okvir i najbolju međunarodnu praksu.
  • Povećati pristup pravdi za ugrožene zajednice putem koordinisanog mehanizma reagovanja od strane države, pravosuđa i pravne zajednice, i drugih zainteresovanih strana.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet