Aktivitetet dhe rezultatet e reformës në drejtësi u diskutuan në takimin e nëntë të Komitetit Drejtues

Në takimin e nëntë të Komitetit Drejtues të projektit që u mbajt të mërkurën, më 25 janar 2023 në Prishtinë, u diskutuan aktivitetet dhe të arriturat e Programit të Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë – EUKOJUST në periudhën tetor-dhjetor 2023.

Takimin e bashkëkryesuan z. Enver Fejzullahu, Drejtor i Akademisë së Drejtësisë së Kosovës, dhe z. Volkmar Theobald, udhëheqës i ekipit të EUKOJUST. Zëvendës Ministri i Drejtësisë z. Blerim Sallahu, Gjyqtarja e Gjykatës Supreme, znj. Valdete Daka, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Albert Zogaj, zëvendës kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Veton Shabani, Drejtori i Zyrës Ligjore të Zyrës së Kryeministrit z. Mentori Borovci, Drejtorja e Projektit EUKOJUST nga IRZ znj. Teresa Thalhammer si dhe z. Nicola Scaramuzzo nga Zyra e BE-së në Kosovë ishin të pranishëm në takim.

Gjatë prezantimit të të arriturave të tremujorit të fundit të vitit 2022, projekti EUKOJUST nënvizoi përmirësimet në dy segmente: Konsolidimi dhe përafrimi i kornizës ligjore dhe institucionale me Aquis të BE-së dhe zbatimi i ligjeve si dhe Qasja në Drejtësi, veçanërisht për gratë dhe grupet e pafavorshme.

Gjatë kësaj periudhe, projekti ka vazhduar të ofrojë mbështetje profesionale në reformimin e sistemit të drejtësisë duke i ndihmuar institucionet përfituese.

Mes tjerash, mbështetje është ofruar në proceset dhe çështjet në vijim: përgatitja e mekanizmit koordinues ndërinstitucional për monitorimin e zbatimit të Strategjisë së Sundimit të Ligjit (2022-2025) dhe adresimin e çështjeve të rëndësishme që lidhen me këtë proces; Plani i Veprimit dhe Vlerësimi i Përgjithshëm i Sistemeve të TIK-ut në Sektorin e Drejtësisë, i cili është thelbësor për të pasur një sistem të drejtësisë që është transparent dhe efikas për qytetarët e Kosovës; hartimi i Planit Zhvillimor Strategjik (PZHS) dhe riorganizimi i MD-së sipas rekomandimeve të projektit, si dhe puna në Koncept Dokumentin për Reformën e Drejtësisë Administrative në Kosovë.

Pas diskutimit, anëtarët e Komitetit Drejtues me të drejtë vote u dakorduan për datën e takimit të radhës të Komitetit Drejtues dhe për kryesimin e tij, përderisa projekti EUKOJUST e prezantoi planin e punës për tremujorin e ardhshëm.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet