Akademia e Drejtësisë me rol vendimtar në sistemin ligjor dhe gjyqësor të Kosovës (video)

Akademia e Drejtësisë së Kosovës luan një rol vendimtar në sistemin ligjor dhe gjyqësor të Kosovës, për të përgatitur brezat e ri të gardianëve të drejtësisë në shoqërinë kosovare. Prandaj, Bashkimi Evropian, përmes projektit EUKOJUST, ka mbështetur punën e kësaj Akademie në forma të ndryshme.

Ndihma u fokusua në hartimin e një plani gjithëpërfshirës të zhvillimit të Akademisë, përmirësimin e organizimit të brendshëm dhe analizën e të gjitha rregulloreve të brendshme.

Një mbështetje e konsiderueshme është ofruar edhe për ngritjen e kapaciteteve të profesionistëve, sidomos në fushën e adresimit të të drejtave të njeriut, sipas standardeve evropiane dhe ndërkombëtare.

Një arritje tjetër e EUKOJUST ishte edhe mbështetja e Akademisë së Drejtësisë për  nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me disa Organizata të Shoqërisë Civile duke krijuar Rrjetin Miqtë e Akademisë, me qëllim të adresimit të cështjeve që kanë të bëjnë me grupet e cenueshme në Kosovë.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet