Na devetom sastanku Upravnog odbora diskutovano je o aktivnostima i rezultatima reforme pravosuđa

Na devetom sastanku Upravnog odbora projekta koji je održan u sredu, 25. januara 2023. god. u Prištini, diskutovano je o aktivnostima i dostignućima Programa Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST u periodu oktobar-decembar 2023. godine

Sastankom je kopredsedavao g. Enver Fejzulahu, direktor Pravne akademije Kosova, i g. Volkmar Teobald, vođa tima EUKOJUST-a. Sastanku su prisustvovali zamenik ministra pravde g. Blerim Sallahu, sudija Vrhovnog suda, gđa. Valdete Daka, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g. Albert Zogaj, zamenik predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova, g. Veton Shabani, direktor Pravne kancelarije u okviru kabineta premijera g. Mentori Borovci, direktor projekta EUKOJUST iz IRZ gđa. Tereza ​​ Thalhammer kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU-a na Kosovu.

Tokom prezentacije dostignuća u poslednjem kvartalu 2022. godine, projekat EUKOJUST-a istakao je poboljšanja u dva segmenta: Konsolidacija i usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira sa acquisom EU-a i sprovođenje zakona kao i pristup pravdi, posebno za žene i ranjive grupe.

Tokom ovog perioda, projekat je nastavio da pruža stručnu podršku u reformi pravosudnog sistema pružajući pomoć institucijama korisnicama.

Između ostalog, podrška je pružena u sledećim procesima i pitanjima: priprema međuinstitucionalnog koordinacionog mehanizma za praćenje sprovođenja Strategije vladavine prava (2022-2025) i rešavanje važnih pitanja vezanih za ovaj proces; Akcioni plan i opšta procena IKT sistema u sektoru pravde, koji je od suštinskog značaja kako bi imali transparentan i efikasan pravosudni sistem za građane Kosova; izrada Strateškog plana razvoja (SPR) i reorganizacija MP-a prema preporukama projekta, kao i rad na Koncept dokumentu za reformu upravnog pravosuđa na Kosovu.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa dogovorili su datum održavanja sledećeg sastanka Upravnog odbora i predsedavanje istog, dok je projekat EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet