EUKOJUST po ndihmon në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme

Programi EUKOJUST ka mbështetur Ministrinë e Drejtësinë dhe Grupin Punues në një punëtori dy ditore për hartimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Punëtoria është mbajtur më 3 e 4 nëntor 2022.

Kjo përbënë një iniciativë të përbashkët dhe të koordinuar në mes të Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Gjykatës Supreme, që është një koordinim i arritur me mbështetjen e Programit për reform të sistemit të drejtësisë në Kosovë, EUKOJUST.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet