EUKOJUST pomaže u izmeni i dopuni Zakona o Posebnoj komori Vrhovnog suda

Program EUKOJUST-a podržao je Ministarstvo pravde i radnu grupu u dvodnevnoj radionici za izradu nacrta Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 06/L-086 o Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju. Radionica je održana 3. i 4. novembra 2022. god.

Ovo predstavlja inicijativu koja je zajednička i koordinisana između Ministarstva pravde, Sudskog saveta Kosova i Vrhovnog suda, koordinacija koja je postignuta uz podršku programa EUKOJUST za reformu sistema pravde na Kosovu.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet