Optuživanju i kažnjavanju u predmetima nasilja u porodici o fokus EUKOJUST obuke

Izgradnja stručnih kapaciteta sudija i tužilaca, uključujući i stručne saradnike u vezi „Optuživanja i kažnjavanja u predmetima nasilja u porodici“- praktična primena međunarodnih standarda u postupanju po predmetima nasilja u porodici, i nacionalni pravni okvir za zaštitu od nasilja u porodici- bili su fokus treće obuke, održane u utorak, 5 septembar 2023 u Prištini, pod okriljem Kosovske Akademije pravde.

Preko 30 učesnika, od kojih 21 sudija, i 10 tužioca iz osnovnih sudova i tužilaštava iz regiona Prištine, Peći, Prizrena, Uroševca, Gnjilane, Djakovice i Mitrovice prisustvovali su obuku koju je održala dugoročni ekspert EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi.

Obuka „Optuživanje i kažnjavanje u predmetima nasilja u porodici“, uključujući i materijal, skrojena je i ima za cilj:

– Poboljšanje  tužilačkog i sudskog odgovora na slučajeve nasilja u porodici,

– Razumevanje ozbiljnosti i složenosti slučajeva nasilja u porodici, kako bi doprineli i povećali doslednost u postupanju po predmetima nasilja u porodici i proširili njihove resurse zasnovane na praksi.

– Zaštitu i postizanje optuživanja i kažnjavanja slučajeva nasilja u porodici, srazmerno težini krivičnog dela, u skladu sa međunarodnim i nacionalnim pravnim standardima.

Učesnici su visoko ocenili ovu obuku i imali su koristi kako iz profesionalnog apsekta, tako i od dobrog iskustva eksperta.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja EUKOJUST-a, za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, a posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa- i u skladu je sa Strategijom za vladavinu prava i Strategijom za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, i njihovog Akcionih planova.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet