Podizanje stručnih kapaciteta u vidljivosti i efektivnoj komunikaciji

Podizanje stručnih kapaciteta osoblja Ministarstva pravde, koji su odgovorni za „Vidljivost i efektivnu komunikaciju“ je epicentar jednodnevne obuke, održane 7. oktobra 2022.god. u Prištini. U ovom događaju, obučeno je 12 civilnih službenika i osoblje kabineta, koji su uopšteno i na specifična način stekli znanja o efektivnoj komunikaciji i pružanju vidljivosti u sprovođenju Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, uključujući i deo komunikacije u kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Obuku je održao Srednjoročni ekspert EUKOJUST-a za komunikaciju i vidljivost, Berat Kryeziu, uz tehničku podršku dugoročnog eksperta za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi.

Učesnici su visoko ocenili ovu obuku i imali su koristi kao iz profesionalnog aspekta, tako i od dobrog iskustva eksperata.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST-a, za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, a posebno pružanjem tehničke i suštinske podrške Ministarstvu pravde i nacionalnom koordinatoru protiv nasilja u porodici, u saopštavanju rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama 2022-2026 i Akcionog plana 2022-2024.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet