EUKOJUST doprinosi poboljšanju prevođenja i tumačenja u pravosuđu.

Pravilna upotreba službenih jezika u pravosudnim i tužilačkim sistemima na Kosovu je od krajnje važnosti za garantovanje međunarodnih standarda, pravičnog suđenja i pristup pravdi za sve.

Uz podršku Sudskog saveta Kosova (SSK) i Tužilačkog saveta Kosova (TSK), EUKOJUST je procenio kvalitet i efikasnost tumačenja i prevođenja nevećinskih jezika u sudskim i tužilačkim sistemima.

Glavni nalazi izveštaja predstavljeni su danas pred ključnim akterima i institucijama korisnice. Učesnici konferencije takođe su razgovarali o načinima kako poboljšati podršku koju međunarodni akteri pružaju SSK-u i TSK-u, u pogledu izgradnje kapaciteta tumača i prevodilaca. Razmotrene su kratkoročne i dugoročne strategije, u partnerstvu sa Kosovskom akademijom pravde i Filološkim fakultetom Univerziteta u Prištini.

Izveštaj, koji je izrađen od strane stručnjaka EUKOJUST-a za pristup pravdi Alina Matache, preporučuje izmenu postojeće uredbe o ovlašćenim prevodiocima i tumačima ili izradu nove uredbe koja će obezbediti norme i standarde u cilju poboljšanja kvaliteta takvih usluga.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet