Vizita studimore në Shqipëri ndihmon Kosovën në hartimin e Kodit të Procedurës Civile

Në fund të muajit prill në Shqipëri u shënua një pikë referimi domethënëse në rrugëtimin e institucioneve ligjore të Kosovës, të mbështetura nga EUKOJUST. Një grup i larmishëm përfaqësuesish nga institucione të ndryshme të Kosovës, duke përfshirë Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Gjykatat, Zyrën e Kryeministrit, Ministrinë e Financave, Punës dhe Transportit dhe Zyrtarët e Përmbarimit, nisën një vizitë studimore tre-ditore në Shqipëri. Objektivi ishte i qartë: fitimi i përvojës dhe perspektivës për hartimin e Kodit të Procedurës Civile të Kosovës.

Grupi Punues përgjegjës për këtë detyrë të rëndësishme u përpoq të thellonte kuptimin e procedurës civile duke u mbështetur në njohuritë dhe përvojën e homologëve të tyre shqiptarë. Historia e përbashkët dhe ngjashmëritë mes dy vendeve lejuan një shkëmbim të pasur idesh dhe praktikash, të cilat do të jenë të çmueshme për hartimin e suksesshëm të Kodit të Procedurës Civile.

Gjatë vizitës studimore, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës u takuan me zyrtarët kryesorë të Ministrisë së Drejtësisë së Shqipërisë, duke përfshirë zëvendësministrin Karametaj, përfaqësues të kabinetit të Ministrit dhe drejtorin e Zyrës Ligjore të Ministrisë. Diskutimet ishin të frytshme, duke nxitur një perspektivë më të gjerë mbi procedurat civile dhe duke i hapur rrugën një procesi efektiv të hartimit.

Gjithashtu, anëtarët e Grupit të Punës patën mundësinë të bashkëveprojnë edhe me anëtarë të Gjykatës së Lartë të Shqipërisë, duke përfshirë ushtruesin e detyrës së  Kryetarit, z. Sokol Sadushi, z. Artur Kalaja, Kryesues i Njësisë Civile të Gjykatës së Lartë, z. Asim Vokshi – Gjyqtar i Gjykatës së Lartë, si dhe stafi tjetër i Gjykatës. Kjo doli të ishte një përvojë ndriçuese, duke i dhënë ekipit tonë ekspozim të drejtpërdrejtë me punën e organit më të lartë gjyqësor në Shqipëri.

Projekti EUKOJUST është i përkushtuar për të nxitur marrëdhënie më të ngushta ndërmjet Kosovës dhe fqinjëve të saj për të mbështetur zhvillimin e infrastrukturës ligjore të vendit. Kjo vizitë e suksesshme studimore ilustron misionin tonë dhe hap rrugën për krijimin e një Kodi gjithëpërfshirës dhe efektiv të Procedurës Civile për Kosovën.

EUKOJUST mezi pret të ndajë zhvillimet e mëtejshme në hartimin e Kodit të Procedurës Civile të Kosovës dhe nismave të tjera të mbështetura nga projektet që synojnë të forcojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet