Koncept dokumenti për Gjykatën Administrative dhe të Punës afër finalizimit

Me mbështetjen e Programit EUKOJUST përgjatë dy ditëve, 14 e 15 Nëntor, 2022 u mbajt punëtoria e Grupit Punues mbi Koncept Dokumentin për Gjykatën Administrative dhe të Punës.

Punëtoria ishte vijim i punës për kryerjen e përbashkët të reformave në mes të Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor dhe Gjykatës Supreme, një kordinim ky i facilituar nga Progarmi EUKOJUST.

Punëtoria filloi me një prezantim të analizës krahasuese të strukturave institucionale për drejtësi administrative në disa vende të BE-së dhe të rajonit, nga z. Visar Morina, Ekspert i EUKOJUST-it për Drejtësi Administrative. Më pas, pjesëmarrësit paraqitën pikëpamjet e tyre mbi seksionet e vecanta të koncept dokumentit, i cili do të përcaktojë formën e reformës që do të implementohet për sa i përket kornizës institucionale gjyqësore mbi drejtësinë administrative.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet