Pravna svest osnažuje građane i jača demokratiju!

Prva sesija, u nizu sesija pravnih informacija o pristupu pravdi, počela je u Kući Evrope. U saradnji sa Pokretom OPRE ROMA na Kosovu, ekspert EUKOJUST-a Alina Matache i pravni savetnik Nita Bejta održale su okrugli sto na temu strukture krivičnog, građanskog i administrativnog pravosudnog sistema Kosova.

Održana je živa diskusija sa regionalnim liderima Pokreta OPRE ROMA o efikasnosti i transparentnosti kosovskog pravnog sistema, posebno u odnosu na ugrožene osobe i marginalizovane grupe.

Učesnici su takođe imali priliku da se sastanu i razgovaraju o glavnim izazovima sa kojima se suočava romska zajednica na Kosovu sa predstavnicima ključnih institucija, kao što su: Qendrim Gashi, pravni službenik u Agenciji za besplatnu pravnu pomoć, Niman Hajdari – zamenik Ombudsmana, potpukovnik Zylfije Dema, direktor Uprave za red u zajednici i prevenciju kriminala u Policiji Kosova, profesor Muhamet Vokrri, prodekan Pravnog fakulteta u Prištini i Rrezarta Ajeti, sudija Osnovnog suda u Prištini.

Glavne teme o kojima se razgovaralo bile su pristup efikasnim pravnim lekovima, popis stanovništva, diskriminacija u pravosudnom i obrazovnom sistemu i pristup besplatnoj pravnoj pomoći.

Glavna svrha Pravnih informativnih sesija, koje će biti održane u svim regionima Kosova, jeste da se ugroženim građanima pruži pravno znanje, da se ojačaju njihovi kapaciteti za ostvarivanje svojih prava.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet