Kreiranje platforme za centralizaciju prevodilačkih usluga

U Prištini je održana radionica za kreiranje platforme za centralizaciju prevodilačkih usluga u pravosudnom sistemu Kosova.

Sastanak, kojim su ko-predsedavali EUKOJUST Dugoročni stručnjak za pristup pravdi, Alina Matache i predsedavajući Komisije za sudsku upravu u Sudskom savetu Kosova, Fahret Vellija, okupio je predsednike sudova, sudske administratore, članove SSK-a i prevodioce, da raspravljaju o mogućnostima centralizacije prevodilačkih usluga.

Prisutni su imali priliku da raspravljaju o prednostima i nedostacima dve opcije predstavljene u Konceptu „Centralizacija prevodilačkih usluga u pravosudnom sistemu Kosova“ nacrtan od Srednjoročnog EUKOJUST Stručnjaka za upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima, Filloreta Hoxha.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet