Pravni službenici besplatne pravne pomoći su obučeni da zastupaju žrtve nasilja u porodici

Podizanje profesionalnih kapaciteta pravnih službenika besplatne pravne pomoći za „praktičnu primenu međunarodnog i kosovskog pravnog okvira za zaštitu od nasilja u porodici i razvoj mekih veština za dinamiku situacija nasilja u porodici“ bilo je u fokusu dvo- dnevnog treninga koji je organizovan u koordinaciji i saradnji sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć.

Sedam pravnih službenika besplatne pravne pomoći (FLA) iz svih regiona Kosova i mobilnih kancelarija učestvovalo je u obuci koju je održao dugogodišnji ekspert projekta EUKOJUST za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi. Obuka „Implementacija međunarodnog i kosovskog pravnog okvira za zaštitu od nasilja u porodici“ i pripadajući materijal prilagođen je i ima za cilj da pravnim službenicima NJF-a pruži znanja i veštine koje su im potrebne da žrtvama nasilja u porodici pruže suštinsku pomoć u sljedeće ciljeve:

– razumevanje dinamike nasilja u porodici,

– pravni lekovi za nasilje u porodici,

– intervjuisanje i savetovanje sa žrtvama nasilja u porodici,

– Sigurnosno planiranje,

– rad sa organima za sprovođenje zakona,

– kulturna osetljivost,

– Samozbrinjavanje i tretman traume žrtava nasilja u porodici.

Obuka je imala za cilj da pruži pravnim službenicima BPP-a-a vredne informacije kako bi se osiguralo da žrtve nasilja u porodici imaju pristup sudovima i pravnim lekovima, dostupnim za rešavanje različitih oblika nasilja u porodici i koji utiču na prava i sigurnost žrtava. Osim toga, pristup pravdi također se proteže na osobe koje su deo života žrtava, kao što su deca ili drugi članovi porodice.

Učesnici su visoko cenili ovaj trening i imali su koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa, a u skladu je sa Strategijom za vladavinu prava i sa Strategijom za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama zajedno sa njihovim akcionim planovima.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet