Pristup pravdi za ugrožene osobe i marginalizovane grupe

Obuka o pristupu usmerenom na žrtve

U utorak, 21. februara 2023. godine, održana je obuka o pristupu usmerenom na žrtve, koju je organizovala stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, u okviru aktivnosti na jačanju pristupa pravdi za ugrožene osobe i marginalizirane grupe.

Sandra Buzlieva, stručnjak EUKOJUST-a za jačanje Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama (VAAO), pružila je učesnicima neophodna znanja o osnovnim međunarodnim standardima koji se odnose na prava žrtve i pristup usmeren na žrtvu. Pristup usmeren na žrtve daje prioritet pravima i dostojanstvu žrtava. Fokusira se na borbu protiv nekažnjivosti, izgradnju multilateralne mreže podrške i preusmeravanje pristupa strateškoj komunikaciji ka transparentnosti. EUKOJUST nastavlja da podržava kosovske institucije u pružanju žrtvama odgovarajućeg pristupa pravdi.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet