10 radionica o pristupu pravdi za ugrožene i marginalizovane grupe organizovanih tokom 2022

Sa timom domaćih i međunarodnih stručnjaka, stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, sprovela je značajne aktivnosti izgradnje kapaciteta, u bliskoj saradnji sa Kosovskom pravosudnom akademijom (KPA), Advokatskom komorom Kosova (AKK) i Agencijom za besplatnu pravnu pomoć (ABPP).

Aktivnosti u vidu radionica i obuka doprinele su jačanju veština sudija, tužilaca i pravnih stručnjaka o međunarodnim, regionalnim i nacionalnim okvirima ljudskih prava o govoru mržnje i zločinima iz mržnje, rodno i seksualno motiviranom nasilju, standardima za zaštitu osoba sa invaliditetom i anticiganizmom, sa posebnim fokusom na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom (KPOI).

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet