Izrada Strateškog plana za Arhiv pravosuđa

U okviru tekuće podrške Sudskom savetu Kosova (SSK), u ponedeljak, 12. decembra 2022. godine, projekat EUKOJUST je organizovao radionicu za izradu Strateškog plana za arhive pravosuđa.

Svrha radionice je bila predstavljanje i diskusija o nalazima i preporukama početnog nacrta.

Strateški plan precizno i ​​sistematski naglašava nekontrolisane prakse koje ometaju efikasnost sistematizacije, automatizacije i digitalizacije arhiviranja predmeta u svim sudovima širom Kosova.

Nacrt strateškog plana pragmatično definiše konkretne radnje za intervenciju i predlaže potrebne alate i radnje u pravcu digitalizacije i automatizacije arhiva u sudovima.

Predsedavajući SSK-a, g. Albert Zogaj, pozdravio je radionicu EUKOJUST-a i podršku izradi Strateškog plana arhiva. On se založio za proaktivnu podršku SSK-a u usvajanju Strategije.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet