EUKOJUST podržava SSK u razvoju E-Sistema za sudije

Predstavnici EUKOJUST-a zajedno sa predstavnicima Kancelarije EU i izabranom kompanijom za razvoj E-Dosijea za sistem sudija, imali su prvi uvodni sastanak sa predsedavajućim Sudskog saveta Kosova i radnom grupom za početak rada na razvoju ovog sistema.

Kroz ovu aktivnost, Sudski savet Kosova namerava da uspostavi napredni sistem za elektronsko upravljanje sudijskim dosijeima. Ovaj elektronski sistem će omogućiti SSK-u da sprovodi i upravlja kritičnim procesima koji se odnose na zapošljavanje novih sudija, ocenjivanje rada, profesionalni razvoj, unapređenje sudija i sprovođenje disciplinskih postupaka na efikasniji i transparentniji način.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet