ISUP – efikasan alat koji se široko koristi od strane tužilaca na Kosovu

Informacioni sistem za upravljanje predmetima (ISUP) se sada primenjuje i koristi u celom tužilačkom sistemu Kosova. Nakon početne pilot faze, ISUP je trenutno kritično sredstvo koje koriste tužioci i uprave u obavljanju svojih pravosudnih aktivnosti. Ovo je važan korak napred u modernizaciji i digitalizaciji kosovskih tužilačkih i pravosudnih aktivnosti.

Međutim, kao i kod svakog novog sistema koji se primenjuje, praksa je uvek komplikovanija nego što se na prvi pogled misli. Stoga je 17. i 18. novembra 2022.,  EUKOJUST projekat organizovao radionicu sa ključnim korisnicima i višim rukovodstvom tužilačkog sistema na Kosovu, nudeći praktičarima platformu za diskusiju o nalazima, identifikovanje izazova i pronalaženje rešenja.

Istovremeno, podsticana je horizontalna unutrašnja komunikacija između tužilaštava, znajući da su rešenja tu; jednostavno ih treba identifikovati i podeliti sa kolegama.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet