Unapređena saradnja između Kosovske Pravosudne Akademije i civilnog društva u oblasti pravosudnog obrazovanja

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju između Kosovske pravosudne akademije i nekoliko nevladinih organizacija, uspostavljajući Mrežu prijatelja akademije, EUKOJUST je vodio treći okrugli sto na kojem se razgovaralo o programu obuke Akademije, održanom 7. novembra 2022. godine.

Direktor Akademije Enver Fejzullahu informisao je organizacije civilnog društva o aktivnostima koje su sprovedene tokom 2022. godine i nacrtu programa obuke za 2023. godinu sa fokusom na specijalizovanu obuku o organizovanom kriminalu, korupciji, nasilju u porodici i pristupu pravdi.

Tokom okruglog stola obrađeni su prioriteti nastavnih planova i programa obuke u određenim tematskim oblastima, uključujući predloge specifičnih modula OCD-a nakon procene njihovih potreba.

Osim toga, otvoren je i poseban kutak Mreže prijatelja Akademije, umetnut na web stranicu Akademije. Kutak će pružiti priliku OCD-ima da blizu prate zajedničke aktivnosti i rezultate saradnje između KPA i OCD.

Prvi okrugli sto je bio posvećen predstavljanju koncepta Mreže za nekoliko OCD i njenom značaju u jačanju saradnje između OCD i KPA u pogledu pravosudnog obrazovanja. Drugi okrugli sto je bio posvećen potpisivanju Memoranduma o razumevanju između OCD i KPA. Osim toga, učesnici su imali priliku da razmene informacije o kvalitetu nastavnih planova i programa obuke i učenju odraslih u pravosudnom sektoru, uključujući prezentaciju najboljih praksi u metodologiji pravosudne obuke.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet