EUKOJUST nastavlja sa jačanjem kapaciteta za zaštitu od nasilja u porodici

Predmet izgradnje profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici, je bio fokus jednodnevne obuke održane u Gnjilane, 22 septembra 2022.godine. Oko 70 advokata iz regiona Gnjilana, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (AKK), učestvovalo je obuci koju je održao Bardhë Krasniqi, Dugoročni Stručnjak za Javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe iz EUKOJUST-a

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava nasilja u porodici“, održana ranije i u drugim regionima Kosova, je takođe imala za cilj da izgradi meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici – kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem AKK-a.

Raspravljalo se o potrebi primene standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAV), Evropska konvencija o ljudskim pravima (ECHR) i upotreba sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u kosovskoj pravnoj praksi.

Obuka je podigla standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, tako što ih je opremio alatima za rešavanje nasilja u porodici ili za ispitivanje nasilja u porodici i pružanje odgovarajućih pravnih saveta kada je nasilje u porodici identifikovano kao poteškoća.

Učesnici su visoko cenili ovu obuku  i imali su korist kako sa profesionalne tačke gledišta, tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet