Obuka o pristupu pravdi za ugrožene grupe

Dva dana intenzivne obuke o pristupu pravdi za ugrožene grupe organizovala je stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, u koju je učestvovalo oko 35 sudija, tužilaca i stručnih saradnika u krivičnim i građanskim stvarima.

Isporučeni nastavni plan i program obuke dizajniran je da pruži smernice za pravosudne profesionalce o tome kako poboljšati pristup pravdi za Rome, Aškalije i Egipćane i osobe sa invaliditetom; takođe za lezbijke, gej, bi-seksualne, transrodne i interseksualne osobe, kao i da obezbedi alat za nacionalne institucije za obuku, odgovorne za obuku sudija, tužilaca i advokata u sprovođenju  početnog nastavnog plana i programa. Ovo uputstvo je zasnovano na postojećim međunarodnim, regionalnim i nacionalnim standardima.

Obuka je organizovana u bliskoj saradnji sa Kosovskom akademijom za pravosuđe kako bi se obezbedila doslednost sa modulima obuke i uključila dva trenera sudija.

Stručnjaci uključeni u izradu i izvođenje obuke bili su Edona Ahmetaj, Ina Xhepa, Fjolla Hoxha i Marije Vuksani.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet