Različiti stručnjaci su angažovani na izradi Koncept dokumenta za ostvarivanje građanskih prava

Podrška u izradi Koncept dokumenta za ostvarivanje građanskih prava na Kosovu, uključujući pravo na pravično suđenje u razumnom roku i efikasne pravne lekove, koju pruža EUKOJUST, napreduje. Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, u saradnji sa Ministarstvom pravde, Odeljenjem za evropske integracije, organizovala je dvodnevnu radionicu sa različitim zainteresovanim stranama, uključujući sudije, pravne stručnjake, državne službenike i predstavnike kancelarije Ombudsmana.

Fokus radionice je bio na raspravi o prvom nacrtu koncept dokumenta, koji su pripremili Bardha Maxhuni i Avni Puka. Ovaj Koncept dokument, aktivnost predviđena Kosovskom strategijom vladavine prava, istaklo je glavne izazove u ostvarivanju građanskih prava na Kosovu. Iako su ova prava zagarantovana Ustavom i nacionalnim zakonodavstvom, Kosovo još uvek pati od nedostatka delotvornih pravnih lekova u krivičnim, građanskim i upravnim stvarima. Razmotreno je nekoliko opcija o tome kako prevazići ovaj izazov i predstavljeno Radnoj grupi. Štaviše, prezentaciju o najboljim međunarodnim praksama održao je i ekspert za zakonodavni okvir EUKOJUST-a Idlir Peci.

Koncept dokument će integrisati komentare članova Radne grupe i biće blagovremeno otvoren za javnu raspravu.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet