Otvorena diskusija o normama i standardima o uslugama podrške žrtvama

U okviru aktivnosti na jačanju pristupa pravdi za ugrožene grupe, u sredu, 31. avgusta 2022. godine, održan je okrugli sto o normama i standardima podrške žrtvama iz zemalja članica EU, u organizaciji EUKOJUST-a i stručnjaka za pristup pravosuđu Alina Matache,  zajedno sa 11 branitelja žrtava.

Za ovim stolom je uporednu analizu podrške žrtvama iz zemalja članica EU predstavila Sandra Buzlieva stručnjak  EUKOJUST-a za jačanje Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama (KZPZ).

Analiza je fokusirana na minimalne standarde o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminala i pravnu podršku i pomoć koju pružaju država i nevladine organizacije (NVO). Navedeni su primeri iz nekoliko država članica EU kao što su Švedska, Finska, Francuska, Italija, Hrvatska i Slovačka.

Ovom događaju je prisustvovala i ’Victims Support Europe’ (VSE), krovna mreža od 40 organizacija koje svake godine pružaju pomoć za više od dva miliona ljudi pogođenih kriminalom, u 26 evropskih zemalja.

Zamenica direktora Aleksandra Ivanković predstavila je aktivnosti VSE-a i najbolje studije slučaja u definisanju nacionalnog okvira za usluge podrške žrtvama.

Branitelji  žrtava su podelili svoju zabrinutost u vezi sa pružanjem usluga žrtvama na Kosovu i razgovarali o tome kako poboljšati i ojačati nacionalni sistem u pružanju poboljšanih i prilagođenih usluga na osnovu potreba žrtava i u skladu sa standardima EU.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet