Preko 180 sertifikovanih prevodilaca na Kosovu

Sudski savet Kosova (SSK) i EUKOJUST organizovali su u četvrtak, 14. jula 2022. godine, ceremoniju dodele sertifikata za preko 100 sertifikovanih pravosudnih prevodilaca.

Vođa tima EUKOJUST-a, Volkmar Theobald, čestitao je SSK-u što je prvi put organizovao ovo takmičenje, veoma neophodno, za sertifikaciju kosovskih prevodilaca, i izrazio spremnost da u budućnosti podrži Savet u poboljšanju kvaliteta prevoda, uključujući i službene jezike nevećinskih zajednica.

„Pravilna upotreba službenih jezika u pravosudnim i tužilačkim sistemima na Kosovu je od najveće važnosti za garantovanje međunarodnih standarda pravičnog suđenja i pristupa pravdi za sve. Uloga prevodioca je veoma važna i ključna u pristupu pravdi”, rekao je Theobald.

Predsedavajući SSK-a, Albert Zogaj, rekao je da je sertifikacija prevodilaca veoma važna za pravosudni sistem. „Sertifikacija prevodilaca je od vitalnog značaja za pravilan pravni sistem. Bez jasne komunikacije između sudija, advokata i stranaka, pravda možda neće biti zadovoljena“, rekao je Zogaj.

“Značaj ove sertifikacije garantuje kvalitet usluge u pravosudnom sistemu. Ovom sertifikacijom otvaramo i put novim prevodiocima koji će povećati kvalitet prevođenja i tumačenja na različitim jezicima. Sada ćemo imati novu, ažuriranu listu sudskih tumača sa kojima će svi sudovi biti opremljeni”, rekao je on.

Poverenik za jezike Slaviša Mladenović rekao je da su učinjeni pozitivni pomaci u pružanju prevodilačkih usluga u sudovima, gde su prevodioci opremljeni najsavremenijom elektronskom opremom za prevođenje, povećan je broj prevodilaca i obuka za prevodioce obezbeđena. Stoga veruje da će i ova sertifikacija dodatno povećati poverenje javnosti, nudeći građanima korektniji pristup prevedenim sudskim procesima.

Za sudskog tumača za albansko-srpski jezički par je 78 kandidata, dok su za albansko-engleski jezički par 104 kandidata.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet