Radionica za izradu Priručnika za prevodioce/tumače u sudovima

Sudski savet Kosova (SSK), uz podršku Evropske unije / Programa sektora pravde na Kosovu – EUKOJUST, priprema Priručnik za sudske prevodioce i tumače.

U sredu, 29. juna 2022. godine, organizovana je radionica za ovaj priručnik u Prizrenu sa Sudskim savetom Kosova, Kancelarijom za prevođenje SSK-a, Normativnom komisijom i prevodiocima i tumačima iz sudova. Radionicu je moderirala stručnjak  EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, a podržala je stručnjak EUKOJUST-a za upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima, Filloreta Hoxha.

Radionica je nastavak EUKOJUST-ovih 25 preporuka za suočavanje sa nagomilanim predmetima za prevođenje u sudovima na Kosovu i za poboljšanje upravljanja prevodilačkim uslugama u pravosuđu.

Priručnik postavlja standarde i norme za prevodioce i tumače u pravosudnom sektoru, počevši od određivanja broja stranica koje će se dnevno prevesti, broja sati koje tumač treba da provede na sednici i efikasnog korišćenja ljudskih resursa. Unapređenje kvaliteta prevoda, uključujući službeni jezik nevećinskih zajednica, jedna je od glavnih aktivnosti Cilja 4 EUKOJUST projekta, koji je posvećen pristupu pravdi. Pravno tumačenje i prevođenje u dvojezičnom kontekstu od fundamentalne su važnosti za zaštitu prava osoba koje ne govore ili ne razumeju jezik postupka, a takođe su od suštinskog značaja za očuvanje pravičnosti sudskog postupka.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet