Pristup pravdi za zatvorenice u Ženskom popravnom centru u Lipljanu

Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, i pravna savetnica EUKOJUST-a, Nita Bejta, u partnerstvu sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć i Institucijom ombudsmana, organizirale su 6. jula Informativnu sesiju o pristupu pravdi za žene zatvorene u Ženskom popravnom centru. Svrha sesije je bila da se zatvorenice informišu o njihovim pravima, pristupu besplatnoj pravnoj pomoći, procesu uslovnog otpusta, različitim mehanizmima upućivanja i pritužbe, te mogućnostima za rehabilitaciju i reintegraciju nakon puštanja na slobodu.

Direktorica Agencije za besplatnu pravnu pomoć Anita Alaj Kalanderi i šefica Odeljenja za pravne usluge Flutura Berbati Zena su zatvorenicima predstavili usluge Agencije i razgovarali o izazovima i rešenjima za dobijanje besplatne pravne pomoći u zatvorima. Fidane Zekaj, pravni savetnik u Nacionalnom preventivnom mehanizmu u Instituciji ombudsmana, govorio je o podršci ombudsmana zatvorenicima kad god se suoče sa izazovima u zatvoru.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet