Postizanje napretka u okviru informacionog sistema za upravljanje predmetima (CMIS)

Tužilački savet Kosova (TSK) ide u korak sa savremenim alatima u upravljanju predmetima kroz primenu Informacionog sistema za upravljanje predmetima (CMIS) u kosovskom tužilačkom sistemu. Projekat EUKOJUST podržava ovaj napor kao deo aktivnosti na poboljšanju kvaliteta usluga tužilaštva. Dugoročni stručnjak EUKOJUST-a (LTE), Arben Isufi, pruža značajnu podršku u izradi CMIS Uredbe, a sada zajedno sa EUKOJUST LTE, Cristian Nicoara podržava TSK u sprovođenju novousvojene CMIS uredbe. U tom cilju, svi administratori, CMIS treneri i IT osoblje TSK-a okupljeni su na EUKOJUST organizovanoj radionici u Peći, gde su postavljena sva pitanja i izazovi i identifikovani najbolji načini za nastavak rada.

Radionica je imala dvostruki cilj: osiguranje da su kritični faktori u tužilaštvima svesni funkcionalnog sadržaja CMIS sistema i njegove primene s jedne strane i s druge strane upravljačkih procesa koji su potrebni kako bi se osiguralo da primena CMIS-a na njihovim radnim lokacijama bude prihvaćena kao deo standardnih radnih obrazaca tužilačkog osoblja.

Na ovaj način, dugogodišnji stručnjaci EUKOJUST-a pružaju stalnu podršku TSK-u da unapredi sposobnosti administracije na centralnom i lokalnom nivou da koristi CMIS sistem u svom svakodnevnom radu. Kao relativno novo sredstvo sa malim sistemskim uticajem do sada, CMIS će masovno postati deo uspostavljenih radnih obrazaca u tužilaštvima.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet