Jačanje kapaciteta za zaštitu od nasilja u porodici

Predmet izgradnje profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici, je bio fokus jednodnevne obuke održane u Prizrenu. Obuka je organizovana u saradnji sa Advokatskom komorom Kosova (AKK) i sprovedena od strane dugoročnog stručnjaka EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe Bardhë Krasniqi i pravne savetnice Nita Bejta. Skoro 70 advokata iz prizrenskog regiona licenciranih od AKK je pohađalo obuku.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava nasilja u porodici“ je takođe imala za cilj da izgradi meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici – kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem AKK-a.

Predavači su raspravljali o potrebi primene standarda ljudskih prava kao što su Istanbulska konvencija, Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAV), Evropska konvencija o ljudskim pravima (ECHR) i upotreba sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u kosovskoj pravnoj praksi. Ova obuka je podigla standard prakse za advokate koji će se baviti slučajevima nasilja u porodici i opremiće advokate koji praktikuju u svim oblastima sa neophodnim alatima za rešavanje nasilja u porodici ili za ispitivanje nasilja u porodici i pružanje odgovarajućih pravnih saveta kada je nasilje u porodici identifikovano kao poteškoća.

Učesnici su visoko cenili ovaj trening i imali su korist kako sa profesionalne tačke gledišta, tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet