Završna faza izrade zakona o Centralnom sistemu krivičnih zapisa

Danas je treći dan radionice koju EUKOJUST organizuje za među institucionalnu radnu grupu za izradu zakona o Centralnom sistemu krivičnih zapisa.

Pored toga, EUKOJUST je pružio direktnu ekspertizu u korist što tačnije i jasnije izrade zakonskih odredbi.

Kroz nacrt zakona koji se pokušava da se završi u ovoj radionici i pripremi za usvajanje od strane Vlade Kosova, upravljanje centralnim sistemom za krivične zapise, uloga Ministarstva pravde i Sudskog saveta Kosova u ovom segmentu će biti uređena, kao i lakši pristup građanima u sistemu za dobijanje uverenja iz krivičnih  evidencija. Nacrt zakona će u praksi funkcionalizovati centralni sistem krivične evidencije i napraviti korak napred ka digitalizaciji pravosudnog sistema i olakšanju pristupa pravdi za građane.

EUKOJUST stalno podržava Ministarstvo pravde i nezavisne institucije, Sudski i Tužilački savet, u cilju stvaranja najboljih politika za sistem, uvek sa ciljem da podrži istinsku među institucionalnu saradnju.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet