EUKOJUST pomaže u licenciranju albansko-srpskih prevodilaca i sudskih tumača

Sudski savet Kosova (SSK) je, po  prvi put ove nedelje organizovao pismeni ispit za licenciranje albansko-srpskih prevodilaca i tumača.

Približno 100 kandidata učestvovalo je na testu koji su organizovali Komisija za testiranje i ocenjivanje SSK-a i pomoćno osoblje SSK-a. Program za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS su pratili proces.

EUKOJUST je takođe doprineo Uredbi o licenciranju sudskih tumača. Pored toga, EUKOJUST je aktivno uključen u podršku i savetovanje Sudskog saveta Kosova o uspostavljanju normi i propisa za profesionalno upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima.

Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi – Alina Laura Matache nastavlja da podržava i prati ceo proces, dok Program nastavlja da unapređuje pristup pravdi, posebno za žene i grupe u nepovoljnom položaju i ugrožene grupe. Jedna od njegovih specifičnih aktivnosti fokusira se na poboljšanje kvaliteta prevoda, uključujući zvanične jezike manjina.

SSK je zahvalio posmatračima na njihovom doprinosu ovom procesu, jer cilj je da se poveća transparentnost i obezbedi nesmetano odvijanje procesa licenciranja za prevodioce i sudske tumače za grupu jezika albanski-srpski.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet