Nastavlja se podrška EUKOJUST-a za SSK u kompletiranju regulatornog okvira

Podrška projekta EUKOJUST za Sudski savet Kosova (SSK) u unapređenju regulatornog okvira, nastavljena je 28. i 29. aprila, preko radionice koja je održana u Peći.
U okviru ove radionice, Sudski savet, predsednici sudova, sudije, pravni eksperti Saveta, rade u radnim grupama za izradu nacrta/finalizaciju šest različitih akata. To obuhvata:

– Katalog opisivanja radnih mesta u sudovima, sekretarijatu i jedinici za sudsku inspekciju. 

– Uredba o funkcionisanju SSSK-a i JSI-a. 

– Nacrt uredba o statusu, pravima, obavezama, proceni učinka, disciplinskom postupku i prestanku radnog odnosa stručnih saradnika.

– Nacrt uredba o nefinansijskim imovinama. 

– Nacrt uredba o izmeni uredbe o premeštanju sudija. 

– Diskusija o kvalitetu podataka, elektronskom dosijeu sudija, kao i upućivanje pitanja koje se odnose na krivičnu evidenciju, i o drugim problemima u okviru funkcionisanja sudstva.  

Eksperti Programa EUKOJUST, Alban Krasniqi i Arben Isufi, podržavaju ovu aktivnost na nivou ekspertize u odgovarajućim oblastima.  

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet